Historia

VÅR HISTORIA

Stema Transport

Stema Transport startades 15 oktober 2011 genom att Mattias Sunesson köpte 50% av företaget L&S Transport AB från Lennarth Carlsson. L&S Transport AB ägdes fram till  den tidpunkten till lika delar av far och son Lennarth och Stefan Carlsson. I samband med att Mattias gick in som delägare förvärvades också 6 ekipage med 9 anställda från Åseda Transport AB där Mattias pappa Leif var en av tre delägare.Vid bildandet hade då Stema Transport AB 10 lastbilsekipage och 17 anställda. Stema Transport hade efter bildandet Schenkers linjer från Växjö till Skara och Hultsfred samt från Uppvidinge till Jönköping och Värnamo.

Utöver det var transporter av hus från Åseda en stor verksamhet. Dessa grenar finns fortfarande kvar och utgör till stor del basen i verksamheten. I januari 2013 startades linjetrafik på Norge åt Schenker genom inköp av två ekipage. Tyvärr avslutades denna linjetrafik under samma år på grund av en förlorad kund. Norgetrafiken har ändå funnits och finns kvar i verksamheten men inte som en regelbunden linjetrafik. Från 2013 fram till 2018 växte verksamheten i huvudsak med befintliga kunder med ungefär ett ekipage per år för att som mest bestå av 20 ekipage 2018.Det som tillkom under den tiden var inköp av fordon som är flexibla för att kunna växla mellan att köra åkeriet ordinarie transporter och specialtransporter som långt, brett och högt.

Den typen av verksamhet bedrivs idag i samarbete med ett annat bolag i koncernen, Smålands Kran & Specialtransporter. Från 2019 fram till och med 2020 har antalet fordon minskat från 20 till 17 lastbilar. Dels på grund av att en del har flyttats internt inom koncernen dels för att man idag nyttjar befintliga fordon mer effektivt. Sedan januari 2020 är Stema Transport helägt av JSC Förvaltning AB. JSC Förvaltning ägs i sin tur av Fredrik Johannisson, Mattias Sunesson och Stefan Carlsson. Namnet JSC kommer från den första bokstaven i ägarnas efternamn.

Första steget mot ett bildande av koncernen togs 2015 då Stema Transport tillsammans med WJ Logistik gick in som delägare i OG Bolaget i Oskarshamn. OG Bolaget är från 2019 helägt av moderbolaget.I februari 2018 skedde nästa steg då Stema Transport tillsammans med WJ Logistik förvärvade Robbans Åkeri i Fagerhult. Detta bolag namnändrades sedan till Smålands Kran & Specialtransporter. Även detta bolag är helägt av moderbolaget. Koncernen JSC Förvaltning består idag av Stema Transport AB, WJ Logistik AB, Smålands Kran & Specialtransporter AB och OG Bolaget AB. Man är också delägare i ÅGL Logistik och Uppvidinge LBC.

VÅR HISTORIA

L&S Transport

L&S startades av Lennarth Carlsson 1987 genom köpet av en bil i Lenhovda LBC. Åkeriet gick då under namnet Lennarth Carlssons Åkeri.Från starten var det en bil och släp som gick i linjetrafik på Stockholm och Östergötland.Lenhovda LBC var vid denna tid en självständig lastbilscentral utan koppling till några av de större speditörerna. Körningarna sköttes i huvudsak av Lennarth själv med lite hjälp av extrachaufförer, bland annat sonen Stefan Carlsson. Stefan hoppade även in och skötte administrationen redan från start.

1992 gick Bilspeditions (nuvarande Schenker) dåvarande linjetransportör mellan Växjö och Skaraborg i konkurs.Mitt under semestern kom då en fråga till Lenhovda LBC om det fanns intresse att ta över den linjen vilket man gjorde med väldigt kort varsel.Lennarth Carlssons Åkeri släppte då körningarna mot Stockholm och Östergötland och blev istället en av två transportörer åt Bilspedition på linjen Växjö – Mariestad. Terminalen flyttades efter något år till Skara varvid linjen blev Växjö – Skara.Övertagandet av den linjen blev det första steget mot ett samgående mellan lastbilscentralerna i Lenhovda och Åseda. Åseda LBC var vid den tiden ett ombud för Bilspedition i Uppvidinge kommun.Sammanslagningen blev verklighet 1993 i och med bildandet av Uppvidinge LBC.

1993 satsades det på kyl- och frystransporter och åkeriets bil byttes ut mot en ny frysbil. Något som även det andra åkeriet på linjen gjorde 1994.Det rullade på så fram till 1998 då Lennarths son Stefan började jobba i åkeriet. 1 januari 1999 ombildades åkeriet till aktiebolaget L&S Transport AB samtidigt som Stefan gick in som ägare till 50%I samband med detta köptes verksamheten in från det andra åkeriet som körde på linjen Växjö – Skara.Åkeriet bestod då av två bilar och tre anställda.Ganska snart, redan 1 september 1999 utökades åkeriet med en bil och två anställda.Våren 2000 fick åkeriet genom Bilspeditions (Schenkers) dotterbolag Coldsped förtroendet att köra från Arlas nybyggda anläggning i Götene.För detta uppdrag köptes det in två kyl- och frysekipage. Åkeriet bestod då av 5 bilar och 9 anställda.

Så här rullade det på med god sysselsättning fram till 2008 då åkeriet fick några hårda slag.Finanskrisen slog hårt mot verksamheten då flera större kunder drabbades.  I samma veva beslutade också ICA och Coop att lägga ner sina lagerverksamheter i Växjö vilket innebar att stora delar av det  kylda och frysta godset till Växjö försvann.
Med småländsk envishet, gammalt intjänat kapital och mycket tufft jobb lyckades åkeriet klara sig men storleken krympte ner till 2 bilar igen. Tyvärr blev det aktuellt med uppsägningar. Tack vare att alla ställde upp på ett otroligt bra sätt, bland annat genom att gå ner i arbetstid kunde ändå 6 personer behålla sin anställning.När Sverige åter vaknade till liv 2010 efter finanskrisen var man väl rustade för att växla upp och åkeriet växte åter till 4 bilar och 8 anställda.

Vid den tiden hade grundaren Lennarth Carlsson hunnit bli 67 år och började känna sig mogen för pension. Stefan övervägde då vad han skulle hitta på. Han kände att det inte var ett alternativ att driva verksamheten vidare själv utan valde mellan att avveckla eller att hitta en ny partner. Efter lite olika vägar och diskussioner landade det i att Stefan och Mattias Sunesson 2011 bestämde sig för att hitta på något tillsammans.Mattias köpte då Lennarths 50% i bolaget. I samband med detta förvärvades 6 ekipage och 9 anställda från dåvarande Åseda Transport AB i vilket Mattias pappa Leif var delägare. Den 15 oktober 2011 var därmed Stema Transport bildat med 10 lastbilsekipage och 17 anställda.

VÅR HISTORIA

Åseda Åkeri och Åseda Transport

Åkeriverksamheten startade i mitten på 40-talet av Allan Rosenqvist. Under senare delen av 40-talet bildades Åseda Åkeri Allan Rosenqvist o Co. Sven Sunesson och Helge Carlsson kom då in som delägare. I mitten på 50-talet bildades AB Åseda Åkeri.

Åseda Åkeri bedrev fjärrtrafik åt Bilspedition genom ombudet Åseda LBC på linjerna Åseda-Stockholm, Åseda-Malmö och Åseda-Kalmar. Åkeriet hade som sin  största kund i Åseda-Hus där man sysselsatte 6-7 bilar med att transportera monteringsfärdiga trähus över hela landet. Man hade också en stor entreprenadverksamhet med grusbilar, lastmaskiner, grävmaskiner och väghyvlar. Som mest sysselsattes 20 enheter bilar och maskiner.

Åkeriet bemannade även ett krossverk åt Åseda LBC, med 2-3 man. I slutet av 70- början på 80-talet skedde stora förändringar med industrierna i området. Åseda Glasbruk lades ned, liksom Åseda Gjuteri och Lindahls Verkstad. Gjuterierna i Klavreström och Norrhult försvann också vid den här tiden och sist men inte minst lades Åseda-Hus ned 1983. År 1981 skedde en nyetablering av ett företag som skulle strängpressa aluminiumprofiler vid namn Profilgruppen. Detta bedömdes som en ny kund för framtiden. Men trots en nyetablering så hade det ändå skett så stora förändringar under dom senaste åren vilket inneburit försämrad lönsamhet, nedskärningar, försäljning av fordon och uppsägning av personal.

Det slutade med att man avvecklade åkeriet men behöll fastigheten som åkeriet hade bedrivits sin verksamhet i. Fastigheten hade Åseda LBC och Svensk Bilprovning som hyresgäster. Ägarna började närma sig pensionsålder vilket gjorde det lättare att avveckla verksamheten. Man behöll dock fastigheten ytterligare några år, men sålde den sedan till Åseda LBC.Allans söner Per och Nils, tillsammans med Svens son Leif köpte 1984 delar av verksamheten.

Det nya åkeriet fick namnet Åseda Transport och hade sex bil och släp. Fem av bilarna gick i trafik för Bilspedition, medan den sjätte utförde transporter av industriavfall. Åkeriet ingick även i Åseda LBC. Under åren utvecklades trafiken och åkeriet expanderade till sju bil och släp för godstransporter och 2 bil och släp för industriavfall.1991 övertog Åseda Transport Bilspeditions linje Växjö- Hultsfred.1993 gjordes en sammanslagning av Åseda LBC och Lenhovda LBC. Den nya gemensamma lastbilscentralen fick namnet Uppvidinge LBC.1998 tog Schenker över Bilspedition.

Åseda Transport fortsatte med befintlig trafik.1 juli 2004 förvärvades Ulmestigs Åkeri i Växjö, som trafikerade Schenkers linje Växjö- Malmö. Vid denna tidpunkt såg man en möjlighet till synergieffekter med sin egen godstrafik mellan Åseda och Skåne.

Under 2005 och 2006 förvärvades åkeriet Johnson och Järgren. Linjerna Växjö- Helsingborg och Växjö- Kristianstad ingick och på så sätt fick man täckning på hela flödet mellan Småland och Skåne.1 december 2006 utökades linjetrafiken åt Schenker med Coldspeds linje Skåne- Växjö. Kylt och fryst samt även grönsaker transporterades.2006 bestod vagnparken av 21 bilar och ca 35 anställda.